Protokół wyboru oferty na zapytanie z dnia 10 czerwca br. można znaleźć w zakładce.