Znaki - loga: Funduszy Europejskich, barwami Rzeczpospolitej Polskiej, oficjalne logo promocyjne Woj. Opolskiego, znak Unii Europejskiej

Asystenci Osobiści Osób Niesłyszących

Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niesłyszącej finansowana w ramie projektu:


W CISZY PRZEZ ŻYCIE – projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu na zadania zlecone nr 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 29.10.2022.

 

Tabela zawierająca dane asystentów osobistych osób niesłyszących.
Asystenci Osobiści 
Imię i nazwisko  Nr tel. kom./WhatsApp
Iwona Błaszczyk 609 323 240
Ewa Gierszewska 782 115 757
Bożena Kłusak 663 848 600
Zofia Kozioł 533 124 576
Jarosław Duszak 790 800 916