Statut PZG

Aktualny Statut Polskiego Związku Głuchych można pobrać ze strony PZG Zarząd Główny - statut (https://www.pzg.org.pl/zarzad/statut/).

Guzik kierujący do strony PZG Zarząd Główny, gdzie znajduje się aktualny statut