Wyróżnienie w konkursie im. Jana Całki dla Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej i tłumaczy języka migowego on-line
- Polski Związek Głuchych Oddział Opolski.

Źródło: Centrum Dialogu Obywatelskiego

Informacja o wyróznieniu w konkurise im.Jana Całki dla Asystentów Osobistych Osób Niesłyszących - Polski Związek Głuchych w Opolu