Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi ogólnopolską i anonimową ankietę internetową dot. turystyki osób ze szczególnymi potrzebami. Prosimy o udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety.

Wyniki ankiety pozwolą na lepsze poznanie problematyki dostępności oferty turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Link do ankiety aktywny jest do 31.08.2023.