ZAPRASZAMY

osoby niesłyszące do udziału w konferencji "Nowoczesne biznesy i innowacje branżowe poprzez wykorzystanie Funduszy Europejskich". Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.