Pani Alicja Krukowska, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu w Opolu,

odebrała czek 40 tys funtów od Pani Marleny Anderson i Pani Doroty Sztorc, przedstawicielek Fundacji Bal Polski.

Dzięki tym pieniądzom będą mogli rozpocząć modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby ośrodka.

Więcej informacji i zdjęć :

 Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu w OpoluSpecjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu w Opolu 

 

 

Nowa Trybuna Opolska Nowa Trybuna Opolska