×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but Galeria/Opole/20180521_ePUAP is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Projekt W CISZY PRZEZ ŻYCIE OBEJMUJE OKRES OD 1.04.2024 R. DO 31.03.2025 R.

 

Skąd finansowany

Znak graficzny przedstawiający logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „RAZEM PRZEZ CISZĘ” jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu na zadania zlecone nr 1/2023 pn. „Możemy więcej” z dnia 12.10.2023.

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie samodzielnego i niezależnego funkcjonowania 65 dorosłych mieszkańców woj. opolskiego z uszkodzonym narządem słuchu (umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, których podstawowym sposobem komunikowania się jest PJM), poprzez umożliwienie skorzystania z usług wspierających asystentów osobistych osób niesłyszących.

 

Realizator:

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski,
ul. 1 Maja 21, 46-068 Opole

KRS: 0000002518

 

Kto może wziąć udział

Grupą docelową projektu jest 65 osób, powyżej 18 roku życia, które:

 • uczą się lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa opolskiego,
 • są zagrożone brakiem lub utratą samodzielności oraz wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności narządu słuchu (z możliwością występowania niepełnosprawności innej, ale sprzężonej z uszkodzeniem narządu słuchu),
 • o orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu słuchu (03-L).

 

Formy wsparcia

- wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej

- opracowanie i aktualizacja IPD

 

Zakres wsparcia:

Uczestnik projektu (UP) może otrzymać wsparcie Asystenta m.in. w zakresie spraw dotyczących:

- aktywności społecznej i obywatelskiej,

- aktywności w sprawach dnia codziennego i sprawach osobistych,

- aktywności zawodowej,

- komunikacji i kompetencji językowych,

- profilaktyki i ochrony zdrowia,

- pełnienia ról rodzinnych,

- aktywności w czasie wolnym.

 

 

Asystenci Osobiści Osób Niesłyszących:

 

Iwona Błaszczyk   kom./WhatsApp: 609 323 240

Ewa Gierszewska  kom./WhatsApp: 782 115 757

Bożena Kłusak   kom./WhatsApp: 663 848 600

Magdalena Duszak  kom./WhatsApp:  791 205 763

Jolanta Jakiwczuk  kom./WhatsApp: 663 464 453

Projekt W CISZY PRZEZ ŻYCIE OBEJMUJE OKRES OD 1.04.2023 R. DO 31.03.2024 R.

 

Skąd finansowany

Znak graficzny przedstawiający logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „W CISZY PRZEZ ŻYCIE” jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu na zadania zlecone nr 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 29.10.2022.

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie samodzielnego i niezależnego funkcjonowania 65 dorosłych mieszkańców woj. opolskiego z uszkodzonym narządem słuchu (umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, których podstawowym sposobem komunikowania się jest PJM), poprzez umożliwienie skorzystania z usług wspierających asystentów osobistych osób niesłyszących.

 

Realizator:

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski,
ul. 1 Maja 21, 46-068 Opole

 

Kto może wziąć udział

Grupą docelową projektu jest 65 osób, powyżej 18 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego zagrożone brakiem lub utratą samodzielności oraz wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności narządu słuchu (z możliwością występowania niepełnosprawności innej, ale sprzężonej z uszkodzeniem narządu słuchu), zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego, o orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Formy wsparcia

- wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej

- wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej – wolontariuszy

- opracowanie i aktualizacja IPD

 

Zakres wsparcia:

Uczestnik projektu (UP) może otrzymać wsparcie Asystenta m.in. w zakresie spraw dotyczących:

- aktywności społecznej i obywatelskiej,

- aktywności w sprawach dnia codziennego i sprawach osobistych,

- aktywności zawodowej,

- komunikacji i kompetencji językowych,

- profilaktyki i ochrony zdrowia,

- pełnienia ról rodzinnych,

- aktywności w czasie wolnym.

 

Asystenci Osobiści Osób Niesłyszących:

 

Iwona Błaszczyk   kom./WhatsApp: 609 323 2 40

Ewa Gierszewska  kom./WhatsApp: 782 115 757

Bożena Kłusak   kom./WhatsApp: 663 848 600

Zofia Kozioł  kom./WhatsApp:  533 124 576

Jarosław Duszak  kom./WhatsApp: 790 800 916

Udział w projekcie „Strażnicy dostępności”

Prowadzenie monitoringu w zakresie tworzenie i stosowania przepisów prawa regulującego.
Monitoring obowiązków związanych ze stosowaniem zasad dostępności.


Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI REALIZUJE PROJEKT  „SŁYSZEĆ - TO MÓWIĆ” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON I ŚRODKÓW WŁASNYCH.

PROJEKT OBEJMUJE OKRES OD 1.04.2022 R. DO 31.03.2025 R.

 

ETAP I: 1.04.2022 - 31.03.2023

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU W I ETAPIE TJ. OD 1.04.2022 R. DO 31.03.2023 R. WYNOSI: 410 144,10 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PFRON: 387 184,10 ZŁ

ŚRODKI WŁASNE: 22 960,00 ZŁ

 

ETAP II: 1.04.2023 - 31.03.2024

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU W II ETAPIE TJ. OD 1.04.2023 r. DO 31.03.2024 r. WYNOSI: 495 883,20 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PFRON: 470 923,20 ZŁ (W TYM 16 200,00 KOSZTY INWESTYCYJNE)

ŚRODKI WŁASNE: 24 960,00 ZŁ

 

 

  

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu „SŁYSZEĆ - TO MÓWIĆ"

 • Rehabilitacja słuchu
 • Terapia ogólnorozwojowa
 • Terapia psychologiczna
 • Rehabilitacja małego dziecka w domu rodzinnym
 • Rehabilitacja domowa dorosłych
 • Terapia sensomotoryczna
 • Terapia integracyjna
 • Poradnictwo dla dorosłych beneficjentów
 • Poradnictwo indywidualne dla beneficjentów pośrednich
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo merytoryczne dla wolontariuszy

 

W ramach projektu zostaną pokryte wynagrodzenia kadry merytorycznej, administracyjnej, opłaty za media, czynsz, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz delegacji związanych z dojazdem do beneficjenta.