TPK - TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego (https://tlumacz.migam.org/nfz)

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

  • pielęgniarki/położnej
  • lekarską.
  • w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:

  • poradę medyczną
  • e–receptę
  • e–skierowanie
  • e–zwolnienie.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/)

Zapraszamy na 30-ty Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek, który odbędzie się w Opolu w dniach od 2 do 8 października 2021 r.

W szczególności polecamy:

4 października 2021 r. w Miejskim Domu Kultury w Opolu, o godz. 11:30 i 17:00 - Stowarzyszenie DAK Fabryka Twórczości i Projekt Migawki przedstawią sztukę pt. KOPOKONAN - OPOWIEŚĆ O KOBIECIE FOCE
Występuje aktorka, która miga.

 

4 października 2021 r., tuż po sztuce KOPOKONAN - OPOWIEŚĆ O KOBIECIE FOCE o godz. 12:30 również w Miejskim Domu Kultury w Opolu odbędą się: WARSZTATY Z POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO przeznaczone dla dzieci.

 

7 października 2021 r., o godz. 10:00 i 17:00 w Teatrze EKOSTUDIO, ul. Armii Krajowej 5 off, Analog Collective/Fundacja Analog przedstawią sztukę pt. LUDZIE/PSY.

WAŻNE: sztuka będzie tłumaczona przez tłumacza PJM - Iwonę Błaszczyk z PZG Opole.

Serdecznie zapraszamy!

Program XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek

 

Plakat informujący o 30tym Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu

Godziny biura PZG Opole są ograniczone ze względu na większą ostrożność sanitarną - choroba pracowników.

Klub w piątek popołudniu - od 24.09.2021 nieczynny!

Prosimy o kontakt online WhatsApp i Skype.