W dniu 23 października 2021 odbyło się Walne Zebranie Koła Terenowego w Opolu. Wybrano nowy Zarząd Koła Terenowego w Opolu oraz Komisję Rewizyjną na nową kadencję.

Zarząd:

Prezes: Ewa Gierszewska
Wice Prezes: Dariusz Rączka
Sekretarz: Magdalena Świtała
Skarbnik: Adam Jakubowski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący : Ryszard Bujak
Sekretarz: Elżbieta Chlastała
Członek: Hubert Cywiński
 
Zarząd Koła Terenowego w Opolu, zdjęcie 4 osób
Zarząd Koła Terenowego w Opolu (od prawej):
Prezes Ewa Gierszewska, Wice Prezes Dariusz Rączka, Sekretarz Magdalena Świtała, Skarbnik Adam Jakubowski.
 
Komisja Rewizyjna, zdjęcie 3 osób.
Komisja Rewizyjna (od prawej):
Członek Hubert Cywiński, Sekretarz Elżbieta Chlastała, Przewodniczący Ryszard Bujak.
 

Zarząd Koła Polskiego Związku Głuchych w Opolu zawiadamia, że zgodnie ze Statutem PZG upływa termin kadencji naszego Zarządu i w związku z tym w dniu 23.10.2021 r. o godz. 10:00 (termin I) lub o godz. 10:30 (termin II) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Damrota 1.

W załączeniu zawiadomienie od Pana Jacka Krajewskiego - Prezesa Zarządu Koła Terenowego PG w Opolu oraz porządek obrad.

UWAGA:
W Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym mają prawo uczestniczyć członkowie PZG z opłaconymi składkami za rok 2021r. 

Grafika informująca o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Napis, a w tle dwie ręce wkładające kartki do urny wyborczej.

TPK - TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego (https://tlumacz.migam.org/nfz)

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

  • pielęgniarki/położnej
  • lekarską.
  • w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:

  • poradę medyczną
  • e–receptę
  • e–skierowanie
  • e–zwolnienie.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/)